Formació i Orientació Laboral (FOL) per l'especialitat del CFGS d'Integració Social, torn Matí